انگشتر «شهر شیک» (Shahr Shik) مدل A410 طرح سیاه قلم می ...